Financiële wiskunde

Is actuaris een bullshit job?

David Graeber schrijft in zijn boek Bullshit jobs over onzinbanen: banen waarvan mensen zelf vinden dat ze onzinnig zijn. Is actuaris een onzinbaan?

Nederland wereldkampioen? Gratis tv!

De Mediamarkt had tijdens het WK voetbal 2014 een actie als je een tv kocht: wordt Nederland wereldkampioen, dan krijg je je geld terug. Een goede deal, of is die toezegging helemaal niet zoveel waard? En neemt de Mediamarkt hier een onverantwoord risico?

De financiële wiskunde achter het gokken op sportwedstrijden

Sites zoals Betfair waarop je kunt gokken op sportwedstrijden worden steeds populairder. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt er geld op inzetten. Groningen-Feyenoord, wordt het winst of verlies voor Feyenoord, of misschien gelijk spel? Vallen er meer of minder dan 7 doelpunten in de wedstrijd? Wat is de score bij rust? Maar ook: Wie wint X-factor dit jaar? En wat wordt de naam van het derde kind van William en Kate? Voor elke mogelijke uitkomst is er een quote, de hoeveelheid geld die je terugkrijgt als dat waar jij je geld op hebt ingezet ook daadwerkelijk gebeurt. En uit de quotes is veel leuke informatie te halen. Zo kan je afleiden wat de markt verwacht dat de kans is dat Groningen wint, of dat het kind van William en Kate Alice gaat heten. En hoeveel geld je naar verwachting verliest als je een gokje waagt.

Pensioen en rentegevoeligheid (met Marcel Lever)

Veel Nederlandse pensioenregelingen keren hun deelnemers minder uit dan beoogd door de rentedaling van de afgelopen jaren. Ook buitenlandse pensioenregelingen met
kapitaaldekking staan onder druk door de wereldwijde daling van de rente.
Uitkeringsovereenkomsten (DB) in de VS en het VK kampen met lage dekkingsgraden en
premieovereenkomsten (DC) in Denemarken, Zweden en België hebben de
rendementsgarantie op de ingelegde premie sterk versoberd of geschrapt. Een aanpassing van de tarieven voor annuïteiten in Zwitserland vanwege de lage rente leidt tot 12% lagere uitkeringen. De rentegevoeligheid van pensioenen wordt als een probleem ervaren. Deze Policy Brief gaat in op de rol van het contract, het toezicht en het beleggingsbeleid bij de rentegevoeligheid van pensioen.

Backtesten met een rollende horizon

Binnen Solvency II bestaat de mogelijkheid voor verzekeraars om een intern model te ontwikkelen. Op deze modellen dient een backtest te worden uitgevoerd. Omdat er vaak  maar een beperkte data historie beschikbaar is, wordt er vaak een ‘rollende horizon’ gebruikt. Dit heeft effect op de uitkomsten van de backtest. Een voorbeeld gebaseerd op de  aandelen stressparameter in het FTK zal laten zien dat indien er niet wordt gecorrigeerd voor het gebruik van de rollende horizon, stressparameters onterecht als te laag kunnen worden  gezien.

De een-jaars horizon in Solvency II – Gelijke monniken gelijke kappen?

Solvency II beoogt een level playing field te creëren voor alle Europese verzekeraars. Maar zijn de regels wel even streng voor iedereen? Doordat Solvency II op een éénjaars horizon focust, verschilt de zekerheid op de langere termijn substantieel per verzekeraar. Het zou daarom goed zijn ook langere tijdsschalen te bekijken. Echter, dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, omdat de gevoeligheid voor aannames toeneemt.

Tijdens de master Actuariële Wetenschappen  aan de UvA heb ik een scriptie geschreven over dingen die “statistisch” mis kunnen gaan bij het maken van modellen die risico’s inschatten. Een presentatie over de scriptie staat hier. De hele scriptie is hier te vinden.

Berekeningen geven inzicht in effecten risico’s op variabele pensioenuitkering (met Agnes Joseph)

De Wet Verbeterde Premieregelingen maakt doorbeleggen na pensionering mogelijk. Voordeel is dat het naar verwachting een hoger pensioen oplevert. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Hoe groot zijn de verschillende risico’s? En wat kost het om deze risico’s te verzekeren of collectief te delen? Onze berekeningen geven inzicht in de effecten van risico’s op de pensioenuitkering. Dit inzicht is van belang voor sociale partners en besturen die nu voor keuzes staan. Maar die inzichten zijn ook nuttig voor de bredere discussie over de toekomst van het pensioencontract.

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek (met Niels Kortleve)

Het kabinet onderzoekt sinds 17 juni niet alleen de mogelijkheid om pensioenpremie in te zetten voor extra hypotheekaflossing maar ook om pensioen af te kopen voor hypotheekaflossing. Voorstanders stellen dat pensioengeld inzetten dé manier is om de grote hypotheekschuld weg te strepen tegen de hoge pensioenvoorziening. Tegenstanders wijzen op financiële nadelen en risico’s. In dit artikel onderzoeken
we de effecten van het voorstel om pensioenpremie in te zetten.

Geef een reactie