Triathlon, statistiek en stayeren

De triathlon is een duursport in de extreme zin van het woord. De hele triathlon begint met 3,8 km zwemmen, gevolgd door 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen. De wereldrecordhouder Andreas Raelert krijgt dit voor elkaar in “slechts” 7 uur, 41 minuten en 33 seconden. Er zijn ook kortere versies van de triathlon. Op de Olympische spelen leggen de atleten ongeveer een kwart triathlon af en zwemmen ze relatief iets verder. De hele triathlon werd in 1977 voor het eerst georganiseerd na een debat over de vraag of fietsers, zwemmers of lopers de beste conditie hadden. Om die vraag te beantwoorden zouden alle drie ook gelijke kansen moeten hebben. Is dat ook zo? Of is een van de drie in het voordeel of in het nadeel? En wat heeft stayeren hiermee te maken?

Eerlijkheid, de theorie

Eerlijkheid in de triathlon is al vaker onderwerp van discussie geweest. In 1994 schreven Howard Wainer en Richard De Veaux het artikel “Resizing Triathlons for Fairness“. Hun idee: zorg ervoor dat de atleten ongeveer 1/3 tijd van de tijd aan het zwemmen 1/3 van de tijd aan het fietsen en 1/3 van de tijd aan het hardlopen zijn. Bij de hele triathlon zijn de atleten grofweg 10% van de tijd aan het zwemmen, 55% aan het fietsen en 35% aan het hardlopen. Er moet volgens hen dus verder worden gezwommen en korter worden gefietst. Maar hebben de atleten gelijke kansen als ze ongeveer even lang met de verschillende onderdelen bezig zijn? Om te winnen gaat het niet om de absolute tijd op een onderdeel, maar om het gat dat je kan slaan met je tegenstander. De verschillen in tijd zijn dus belangrijker dan de tijd zelf. In 2006 keken drie wetenschappers, Curtis, Fallingham en Reece daarom naar de spreiding van de tijden op de verschillende onderdelen. Zij concluderen in hun artikel “The “Fair” Triathlon: Equating Standard Deviations Using Bayesian Nonlinear Models” dat de verhouding zwemmen, fietsen, hardlopen ongeveer 1:17:4 zou moeten zijn. Dit houdt in dat de verhouding tussen fietsen en hardlopen op de Olympische spelen ongeveer goed is, maar dat er verder zou moeten worden gezwommen.

tabeltriathlon

Eerlijkheid, de praktijk

Op basis van dit onderzoek verwachten we dat goede zwemmers in het nadeel zijn, en er ongeveer even vaak een goede hardloper wint als een goede fietser. Als we naar de uitslagen van de Olympische spelen kijken is dat niet het geval. Deze worden bijna altijd gewonnen door goede hardlopers. Bij de Olympische spelen Londen in 2012 won Alistair Brownlee. De nummer 1 tot en met 7 van het eindklassement waren ook de nummers 1 tot en met 7 van het hardlopen. Hoe kan dat, als fietsers en hardlopers ongeveer gelijke kansen zouden moeten hebben? De crux zit in het stayeren. Stayeren houdt in dat je met fietsen in het wiel van iemand anders mag rijden, net zoals het peloton doet in de Tour de France. Hierdoor rijd je uit de wind, en dat kost een stuk minder energie. Net zoals in de Tour de France is het vrijwel onmogelijk om in je eentje of met een kleine groep te ontsnappen. Het voordeel van stayeren is simpelweg te groot, en de groep haalt je vrijwel altijd weer bij. Het recept voor Olympisch goud is dus als volgt: Zorg dat je niet teveel achterstand oploopt bij het zwemmen en sluit aan bij de kopgroep van het fietsen. Pak daarna de winst bij het hardlopen.

In de triathlonwereld is veel discussie over stayeren, en het is bij de meeste wedstrijden niet toegestaan. Alleen bij de Olympische spelen en een aantal Wereld Series mag je in het wiel van je concurrent rijden. Bij de overige wedstrijden, zoals de Ironman, moet je minimaal 12 meter afstand houden van je voorganger.

Gelijkere kansen bij de Ironman

Bij de Olympische Spelen is stayeren dus toegestaan, en bij de Ironman niet. Laten we eens kijken wat de impact hiervan is op de winkansen van hardlopers en fietsers. Om daar iets over te zeggen bepalen we eerst van elke atleet hoe goed hij relatief is in de drie onderdelen. De nummer 2 Gomez Noya en de nummer 10 Fabian hadden op een seconde na dezelfde tijd op het zwemmen. Gomez Noya besteedde 16,1% van zijn tijd aan het zwemmen, en Fabian 15,9%. Relatief gezien is Fabian dus een betere zwemmer dan Gomez Noya.

figuurtriathlon2

Als we de top 20 van de Olympische Spelen van Londen naast de Ironman van Hawaii 2014 zetten zien we duidelijke verschillen. De Olympische Spelen worden gewonnen op het hardlopen. Bij de Ironman zijn de kansen gelijkmatiger verdeeld. De winnaar Sebastian Kienle pakte de winst zelfs op het fietsen.

Conclusie

Goede zwemmers zijn in het nadeel bij een triathlon. Om hen ook een eerlijke kans te geven zou de zwemafstand vergroot moeten worden ten opzichte van het fietsen en hardlopen. Stayeren speelt een belangrijke rol bij de Olympische Spelen, en maakt goede fietsers zo goed als kansloos om kampioen te worden. De winst wordt hier behaald op het hardlopen. Bij de Ironman, waar stayeren niet is toegestaan, zijn de kansen tussen hardlopers en fietsers eerlijker verdeeld.

Schaatsen en Statistiek

Allround schaatsen is wiskundig gezien niet eerlijk. (English version here)

Statistiek en schaatsen: Naar een eerlijker allroundsysteem?

De Internationale Schaatsunie ISU heeft onlangs besloten dat vanaf 2016 op EK allround-schaatstoernooien de 10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen worden vervangen door een 1000 meter. Sven Kramer is woedend en noemt het een “supersprint” in plaats van een allroundtoernooi. Heeft hij gelijk? Worden sprinters in het nieuwe systeem bevoordeeld? Of hebben stayers in het huidige systeem juist voordeel? Statistiek kan ons helpen om daar een uitspraak over te doen. En om een eerlijker allroundsysteem vorm te geven.

Schaatsers indelen met behulp van statistiek

Voor de ene schaatser lijkt de 500 meter soms al te lang, terwijl de andere pas op gang komt halverwege de 10 kilometer. Gevoelsmatig weten we allemaal dat er verschillende soorten rijders zijn, maar we kunnen dat ook wetenschappelijk onderbouwen. Een wiskundige methode waarmee dit kan is “principale componenten analyse”. Deze methode levert een aantal factoren op die verschillen tussen schaatsers kunnen verklaren. Ik heb deze techniek toegepast op de persoonlijke records van 2449 mannelijke schaatsers op 6 afstanden[1] (500, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10000 meter). Uit die analyse volgen twee doorslaggevende factoren die samen 90% van de verschillen tussen de tijden van schaatsers verklaren. De eerste factor zegt iets over het algemene niveau van de schaatser. De ene schaatser is nu eenmaal sneller dan de andere, ongeacht de afstand. De tweede factor zegt iets over het feit of de schaatser een sprinter of een stayer is. Sprinters zijn relatief sneller op de korte afstanden, stayers zijn juist beter op de langere afstanden. Deze twee factoren kun je uitdrukken in een getal tussen -1 en 1. Zie onderstaande tabel met Nederlandse toppers. Ze hebben allemaal een niveau dat dicht bij 1 ligt. Kramer en Verheijen blijken in mijn analyse, niet geheel onverwacht, echte stayers, terwijl Tuitert en Wennemars aan de sprintkant van het spectrum zitten. Verweij is een relatief neutrale schaatser.    tabel1  

Is het allroundtoernooi wel eerlijk?

Nu de hamvraag: kunnen we zeggen of een bepaald type schaatser in het voordeel is op een allroundtoernooi? Als we kijken naar de top 20 van de wereld in het huidige systeem, gebaseerd op persoonlijke records (de zogenaamde adelskalender), dan zien we relatief veel stayers. Davis is de aanvoerder van deze lijst, gevolgd door Kramer. In het nieuwe systeem, waarin de 10 kilometer is vervangen door de 1000 meter, komen juist veel sprinters bovendrijven. Kramer moet genoegen nemen met een 15e plek. Geen wonder dat hij boos is! figuur1 In wiskundige termen: in het huidige allroundtoernooi is de correlatie tussen een goede uitslag en het niveau van de schaatser 96% en de correlatie met de factor “stayer” is 24%. Stayers zijn dus in het voordeel. Winnen in het nieuwe allroundtoernooi hangt voor 97% samen met het algemene niveau van de schaatser en voor 23% met de vraag of hij een sprinter is. Zowel het nieuwe als het huidige systeem bevoordeelt dus een groep schaatsers.

Naar een eerlijker allroundtoernooi?

Ik heb twee alternatieven bekeken. In het eerste alternatief wordt de 10 kilometer niet door de 1000 meter, maar door de 3 kilometer vervangen. In het tweede alternatief wordt de 10 kilometer helemaal niet vervangen door een andere afstand; hij vervalt simpelweg. Hieronder zien we weer de top 20 op basis van persoonlijke records. Bij het eerste alternatief zien we al meer sprinters, hoewel de top 10 nog steeds gedomineerd wordt door stayers. Bij het tweede alternatief is de verdeling tussen sprinters en stayers aan de top nog evenwichtiger. figuur2

Dat zien we ook als we naar de tabel met correlaties kijken. Winnen hangt nu voor maar liefst 99% samen met het algemene niveau van de schaatser en de vraag of hij een sprinter of een stayer is heeft veel minder invloed. tabel2 *Een positieve correlatie betekent dat stayers in het voordeel zijn, bij een negatieve correlatie zijn sprinters in het voordeel.

Terug nu naar de woede van Kramer. Hij had gelijk: de maatregel om de 10 kilometer te vervangen door de 1000 meter bevoordeelt de sprinters fors. Maar bij de huidige vormgeving van het allroundtoernooi zijn stayers juist erg in het voordeel. Met behulp van wiskundige technieken is het mogelijk om een eerlijker allroundtoernooi vorm te geven, waarbij het algemene niveau van de schaatser daadwerkelijk de doorslag geeft. Moge de beste winnen!

[1]http://www.sskating.com/list.php?season=2013/2014&lm=m&dist=Big6

Dit is een samenvatting van een artikel dat ik heb geschreven voor Stator, het tijdschrift van de Vereniging voor Statistiek en Operationele Research. Voor het hele artikel, klik hier.

Wil je nieuwe artikelen automatisch in je mailbox krijgen? Klik op de knop “Volg” rechts onder in je scherm.